Avloppsinstallation & Källarrenovering. Yxlan Blidö

Våra byggare hjälpte en sommarhusägare på Vagnsunda på Yxlan bredvid Blidö i Stockholms skärgård i Roslagen byväg att verkställa följande åtgärdsprogram på fastigheten inkl reningsverk
Renovering av källaren där den nuvarande dusch finns. Det läcker också vatten/ fukt genom väggar. Är inte tätat som det ska,
Vill och så bygga om huset för det är ett fjäll hus med väldigt lutning på tacket vilket gör att man inte kan utnyttja huset ordentligt, måste också göra om avloppet, finns nu godkänd 3 kammar brun med för Toa och Dusch/disk, vill installera FANN IN-DRÄN Komplett Infiltrationspaket med slamavskiljare BDT+WC för Normal skyddsnivå – 1 hushåll.
 
 

Kontakta oss idag!

    Namn *

    Telefon *

    Email *

    Fastighetsadress + Ort *

    Beskriv behov, förutsättningar, antal m2 & önskat startdatum *